Základní organizace Českého svazu včelařů v Lysé nad Labem má bohatou historii. Datum jejího vzniku spadá do přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Zastřešující organizací včelařů v Českém království byl Zemský ústřední spolek včelařský pro království České, který sídlil v Praze. Ústřední spolek poskytoval členům za odváděný členský poplatek včelařský časopis Český Včelař a zprostředkovával pojištění včelstev, dále koordinoval přednáškovou činnost tzv. kočovných učitelů včelařství a snažil se o šíření moderních postupů v chovu včel prostřednictvím spolkového časopisu. Kromě toho byl ústřední spolek také vydavatelem odborné literatury a oblíbených včelařských kalendářů – praktických zápisníků diářového typu s pokyny pro činnost včelaře v jednotlivých obdobích včelařského roku a s předtištěnými kolonkami pro doplnění různě důležitých údajů samotným včelařem.

 

Ústřední spolek ve spolupráci se zemědělskou radou zajišťoval také distribuci semen rostlin, významných pro lepší snůšku včel. Za účelem zlepšování včelí pastvy byly zřizovány tzv. Pastevní odbory, které se zabývaly organizovaným šířením medonosných rostlin a dřevin mezi rolníky i zahrádkáře. Tuto činnost podporovalo vydávání odborných příruček a konání přednášek. Výsledkem byla výsadba javorů, lip, kaštanů, olší, lísek, jív, akátů, pámelníků, rybízů a angreštů ….

        Historie lyských včelařů je v podstatě zapomenutá kapitola. Někteří z nás si pamatují nějaký ten útržek, ale pochlubit se ucelenou historií našeho spolku nemůžeme. Je to veliká škoda, protože mladí členové naší organizace si ani neuvědomují, na co navazují.

      Snažíme se proto zmapovat historii dříve Krajinského Spolku Včelařského, dnes Základní organizace ČSV v Lysé nad Labem. A proto ve spolupráci s archivem Českého svazu včelařů v Praze a ze vzpomínek pamětníků částečně zpětně mapujeme historii spolku.

       Včelařský spolek pro Lysou a okolí byl ustanoven v roce 1900, ještě tehdy v mladoboleslavském okrese, což dokládá záznam v ústředním seznamu Spolku krajinském, pod pořadovým číslem 127, kde je uveden první předseda p. J.Žlab a jednatel p. E.Beran.

       Odchodem starých zkušených funkcionářů a změnou systému v organizacích v celé české republice byla v devadesátých letech činnost v ZO částečně utlumena.

A až počátkem nového tisíciletí, tj. tak asi od roku 2000, se znovu činnost postupně oživila, což je znát i do současnosti na každoročním zájmu nových členů o včelaření, hlavně mladšího věku. K tomu přispívá i dobrá spolupráce s Českým svazem včelařů v Praze, s Okresní organizací včelařů Nymburk se sídlem v Poděbradech, s Inspektorátem Statní veterinární správy, se Středočeským krajem a Městským úřadem Lysá nad Labem.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit