Vážení přátelé, 

 

 

 

dovolte mi Vás všechny srdečně pozvat na výroční členskou schůzi základní organizace ČSV Lysá nad Labem. Schůze se z důvodu epidemiologické situace musela přesunout. Výroční členská schůze se uskuteční dne 24.6. 2021 od 17:30 v prostorách letního kina v Lysé nad Labem. 

 

 

 

Program schůze:

 

  • zahájení, zpráva výboru o hospodaření a aktivitách spolku v loňském roce (zpráva hospodáře, zpráva jednatele)
  • představení společného konceptu léčení včelstev v naši ZO - doporučené termíny léčení, distribuce objednaných léčiv
  • volná diskuse

 

Věřím, že si i v této včelařsky exponované době najdete čas na setkání a zúčastníte se schůze. 

 

 

 

Hezký večer

 

Za výbor ZO ČSV Lysá n/L 

 

Libor Opluštil - jednatel

 

Dobrý den milé přítelkyně a milí přátelé,

jako každý rok je dle Metodiky kontroly zdraví zvířat (MKZ2021) povinností všech chovatelů včel odevzdat směsný vzorek měli za každou včelnici na vyšetření přítomnosti a množství roztoče kleštíka včelího (lat. Varroa destructor).

Při počtu vyšším než 25 na jednu včelnici pak vzorky dva. Zbytek servisu se zadáním do systému, kontrolou označení a odevzdání do laboratoře obstará náš spolek. Pro zdárnou kontrolu, označení a odvezení do laboratoře, prosím o odevzdání vzorků svým důvěrníkům nebo na včelařské prodejně přítele Františka Baladrána do středy 3.2.2021.

Měl, ometenou ze všech podložek ze včelnice či včelína po minimálně měsíčním spadu na vložené podložky či na v prosinci ometená dna úlů, usušenou při pokojové teplotě, nasypanou do kelímku (od hořčice, jogurtu apod.), označte jménem včelaře, názvem stanoviště, registračním číslem stanoviště a počtem včelstev. Pokud máte na stanovišti více než 25 včelstev, označte vzorky A, B, ... Kelímek pak uzavřete kuchyňskou utěrkou, papírovým kapesníkem nebo plátýnkem a to upevněte gumičkou. V případě, že potřebujete vyšetřit měl na mor včelího plodu (negativní nález této bakteriové choroby je podmínkou pro přemisťování včelstev na více než 10 km - nově od 2021), letos nebude akce Hrr na mor, můžete ten samý vzorek nechat vyšetřit za přítomnost moru včelího plodu. To si ale na rozdíl od vyšetření na kleštíka včelího hradí sám chovatel - není to povinné, a stojí 450,-Kč. Přijde Vám faktura. Zde bych ale oproti jiným letům po změně MKZ 2021 doporučil odevzdání pečlivě odpočítat mínus čtyři měsíce od předpokládaného přemístění či prodeje. Dříve měl protokol platnost jeden rok, nyní jen čtyři měsíce. Tzn., že pokud chcete převézt včelstva nebo prodat oddělek na vzdálenost vyšší než 10 km a bude to do půli června, zažádejte se vzorkem teď (jasně vzorek označte a raději mi ještě napište). Vzorky budou vyšetřeny v cca. druhé polovině února. Pokud by ten plánovaný přesun měl nastat například až po vytočení medu na konci července, pak mínus čtyři - budete muset omést měl ještě jednou a nový vzorek zaslat do laboratoře k vyšetření poštou nejdříve na konci března.

V případě nejasností, prosím, zavolejte. Předem děkuji za spolupráci a včasné odevzdání všech vzorků za ZO ČSV Lysá n/L Miloš Freiberg

Vážení přátelé,

náš spolek včelařů slaví v letošním roce 120 let od jeho založení.

Dovolte mi jménem výboru pozvat Vás dne 19.9.2020 do Scolarestu, kde je připraven následující program: 

  • 8:30 členská schůze ZO ČSV Lysá nad Labem - odevzdání žádostí dotace 1d -
  • 9:00 -10:30 přednáška u příležitosti 120 let založení spolku, přednášet bude Ing. Titěra, CSc. na téma nemoci, škůdci a zdraví včel;
  • od 11:00 křest almanachu sestaveného k výročí založení našeho spolku (pozváni budou zástupci města, OO ČSV Nymburk …)

 

Během celého dopoledne bude k dispozici občerstvení. Během křestu almanachu budou oceněni významní členové spolku a všem včelařům budou připraveny malé dárky.

Přeji hezký den za výbor ZO ČSV Lysá n/L,  Libor Opluštil - jednatel

 

Vážení přátelé,

schůze je stále plánována na 19.9.2020, program zůstává nezměněn, tj. 8:30 - schůze ZO, v 9:00 - přednáška Ing. Titěry, od 11:00 křest almanachu ke 120. výročí spolku.

Bohužel jsme díky nákazové situaci a zavedeným omezením museli změnit místo konání.

Celý program je přesunut do evangelické fary (Náměstí B. Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labe.