Vážení přátelé,
 
Výroční členská schůze se bude konat v neděli 17.3.2019 od 9:30 h v prostorách jídelny Scolarest v  Lysé nad Labem.
 
Program:
1. volba návrhové komise pro zpracování usnesení z této VČS
2. zpráva o činnosti v roce 2018 a plán na rok 2019
3. zpráva o hospodaření v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
4. zpráva o průběhu léčení v ZO v uplynulém roce a seznámení s výsledky vyšetření měli
5. diskuse
6. přijetí nových členů
7. objednání léčiv na rok 2019
8. usnesení z VČS a jeho schválení.
 
ÚČAST NA SCHŮZI JE NUTNÁ
 
Každý člen je povinen, pokud se nemůže na schůzi sám dostavit !!!!
1. vyplnit a důvěrníkovi odevzdat plnou moc.  STAZENI
2. nahlásit svému důvěrníkovi požadovaná léčiva a příslušný počet kusů. Důvěrník na schůzi léčiva písemně objedná.


 
K dispozici bude malé občerstvení (tj. káva, čaj ...)

 

Ing. Libor Opluštil - jednatel ZO ČSV Lysá n/L