Vážené včelařky, vážení včelaři,

 

tímto bych Vás ráda pozvala na členskou schůzi ZO ČSV Lysá nad Labem, která se bude konat v sobotu 14.9.2018 od 9:30h v prostorách Scolarestu u ZŠ J.A.Komenského v Lysé nad Labem.

Do té doby odevzdejte svým důvěrníkům žádosti o dotace 1.D, je nás hodně, na schůzi při jednotlivém odevzdávání je pak zmatek.

Nežádáte-li o dotace, dejte to vědět svému důvěrníkovi a předejte mu registrační list z Hradišťka. 

Pokud již teď víte, že budete mít v listopadu problém s převzetím finanční částky za dotace, např. dlouhodobý pobyt v zahraničí... atd., vyplňte si a odevzdejte zároveň plnou moc k převzetí částky.

http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/plna-moc-dotace-1-d-2019.pdf

 

Všichni členové, kteří chtějí uplatnit nárok na dotaci 1.D (zazimovaná včelstva), odevzdají před schůzí svému důvěrníkovi tyto 3 dokumenty:

 

1. vyplněnou žádost o dotaci 1.D - bez vyplněného čísla parcelního u stanoviště nelze !! Na žádosti zaškrtněte možnost výplaty v hotovosti.

2. registrační list z Hradišťka - v létě přišel všem emailem nebo poštou - zkontrolujte, upravte počet včelstev k 1.9.2019 a podepište!!!  Do Hradištka posíláme za všechny hromadně (povinnost ZO) a potřebujeme od všech kopii. 

3. statistika (kolik vyprodukováno medu, vosku, matek, atd.)

 

Formuláře 1 a 3 budou na stránkách svazu http://www.vcelarstvi.cz/formulare/ nebo ve Včelařství č. 8. 

Předem děkuji za součinnost důvěrníkům, kteří žádosti a náležitosti při přebírání zkontrolují.

 

Na neodevzdané žádosti o dotace 1.D nebude brán zřetel !!! 

 

Program schůze:

- dotace 1.D

- podzimní přeléčení, projednání termínů aerosolace 12/2019

- návrhy na akce v příštím roce u příležitosti  120. výročí založení včelařského spolku v Lysé nad Labem

- diskuse

 

Nejpozději na schůzi budou předána léčiva pro podzimní přeléčení včelstev proti varroáze (Varidol FUM, pásky). 

 

Děkuji za pozornost, 

Hezký den, M. Zachariášová

www.vcelari-lysa.cz