Vážení,

za výbor našeho včelařského spolku Vás srdečně zvu na členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 23.11.2019 od 9.30 hodin v jídelně Scolarest na ZŠ Komenského, vstup z ulice Veleslavínova, Lysá nad Labem s tímto programem:

1. výplata dotace 1.D.,

2. platba odebraných léčiv za rok 2019 a příspěvků pro ČSV na rok 2020, vydání štítků a kelímků pro sběr měli,

3. rozpis termínů léčení aerosolem v prosinci 2019 v jednotlivých obvodech, stanovení obsluh vyvíječů,

4. pokyny pro sběr zimní měli v lednu 2020, vyšetření moru včelího plodu,

5. akce k výročí v roce 2020 - 120 let od založení včelařského spolku v Lysé nad Labem,

6. noví členové v roce 2019,

7. diskuse.

 

Upozorňuji, že jako každý rok, je v případě nepřítomnosti člena na této schůzi, NUTNO někoho, kdo na schůzi bude, po domluvě pověřit plnou mocí k vyzvednutí dotace 1.D !!! Jinak dotaci vyplatit nelze! Platný formulář plné moci pro letošní rok je v příloze. Vyplňte pečlivě, hlavně podpisy !!!

 Co se týká letošních podzimních zvýšených úhynů napříč republikou, upozorňuji, že při počtu uhynulých včelstev na stanovišti 25% a více, je povinností včelaře nahlásit tuto skutečnost na veterinu. Kontakt v tomto týdnu prověřím a bude uveden na našich stránkách. Podle dostupných informací počet včelstev, který jsme uváděli k 1.9., jako podklad pro výpočet dotace 1.d, tuto situaci neovlivňuje, protože tato včelstva uhynula až po 1.9. a byla tudíž předtím zakrmena a v letošní sezóně opylovala. Čímž je hlavní smysl dotace 1.d naplněn.

Za výbor Martina Zachariášová