Dobrý den milé přítelkyně a milí přátelé,

jako každý rok je dle Metodiky kontroly zdraví zvířat (MKZ2021) povinností všech chovatelů včel odevzdat směsný vzorek měli za každou včelnici na vyšetření přítomnosti a množství roztoče kleštíka včelího (lat. Varroa destructor).

Při počtu vyšším než 25 na jednu včelnici pak vzorky dva. Zbytek servisu se zadáním do systému, kontrolou označení a odevzdání do laboratoře obstará náš spolek. Pro zdárnou kontrolu, označení a odvezení do laboratoře, prosím o odevzdání vzorků svým důvěrníkům nebo na včelařské prodejně přítele Františka Baladrána do středy 3.2.2021.

Měl, ometenou ze všech podložek ze včelnice či včelína po minimálně měsíčním spadu na vložené podložky či na v prosinci ometená dna úlů, usušenou při pokojové teplotě, nasypanou do kelímku (od hořčice, jogurtu apod.), označte jménem včelaře, názvem stanoviště, registračním číslem stanoviště a počtem včelstev. Pokud máte na stanovišti více než 25 včelstev, označte vzorky A, B, ... Kelímek pak uzavřete kuchyňskou utěrkou, papírovým kapesníkem nebo plátýnkem a to upevněte gumičkou. V případě, že potřebujete vyšetřit měl na mor včelího plodu (negativní nález této bakteriové choroby je podmínkou pro přemisťování včelstev na více než 10 km - nově od 2021), letos nebude akce Hrr na mor, můžete ten samý vzorek nechat vyšetřit za přítomnost moru včelího plodu. To si ale na rozdíl od vyšetření na kleštíka včelího hradí sám chovatel - není to povinné, a stojí 450,-Kč. Přijde Vám faktura. Zde bych ale oproti jiným letům po změně MKZ 2021 doporučil odevzdání pečlivě odpočítat mínus čtyři měsíce od předpokládaného přemístění či prodeje. Dříve měl protokol platnost jeden rok, nyní jen čtyři měsíce. Tzn., že pokud chcete převézt včelstva nebo prodat oddělek na vzdálenost vyšší než 10 km a bude to do půli června, zažádejte se vzorkem teď (jasně vzorek označte a raději mi ještě napište). Vzorky budou vyšetřeny v cca. druhé polovině února. Pokud by ten plánovaný přesun měl nastat například až po vytočení medu na konci července, pak mínus čtyři - budete muset omést měl ještě jednou a nový vzorek zaslat do laboratoře k vyšetření poštou nejdříve na konci března.

V případě nejasností, prosím, zavolejte. Předem děkuji za spolupráci a včasné odevzdání všech vzorků za ZO ČSV Lysá n/L Miloš Freiberg