Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás pozvala na zářijovou schůzi. Konat se bude opět ve Scholarestu v Lysé n/L. v sobotu dne 17.9.2016, od 9h.

Hlavní program:

dotace 1.D + podzimní přeléčení včelstev proti varroáze.

Všichni členové, kteří chtějí uplatnit nárok na dotaci 1.D, odevzdají v termínu do 15.9.2016 svému důvěrníkovi tyto 3 dokumenty:

1. kompletně vyplněnou žádost o dotaci 1.D - bez vyplněného čísla parcelního u stanoviště nelze žádat o dotaci !!

2. registrační list z Hradišťka - přijde Vám začátkem července poštou - zkontrolujte, upravte počet včelstev k 1.9.2016 a podepište - můžete, ale nemusíte zaslat zpět do Hradištka, ale určitě je nutné odevzdat kopii nám !!! My pak vše hromadně odesíláme za celou organizaci, aby data seděla tam i u nás !!

3. statistika (kolik vyprodukováno medu, vosku,matek, atd.)

Formuláře 1 a 3 budou na stránkách svazu http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html nebo ve Včelařství č. 8. Tyto 3 papíry odevzdejte do 15.9.2016 svému důvěrníkovi, který překontroluje všechny náležitosti a na schůzi dne 17.9. odevzdá za celý svůj obvod a za všechny své členy již kompletní !!!

Prosím a žádám tedy důvěrníky o velkou pozornost a kontrolu všech 3. dokumentů a odevzdání do určeného data. Nenechávejte kontrolu a převzetí žádostí až na schůzi !!

Na pozdě dodané žádosti o dotace 1.D nelze brát zřetel !!!

Na schůzi budou předána léčiva pro podzimní přeléčení včelstev proti varroáze (Varidol FUM, pásky).

Důvěrníci, zapisujte prosím, pečlivě, kolik který člen přebírá léčiv, budu to potřebovat k vyúčtování. 

 

Na výborové schůzi naší ZO dne 29.6.2016 se rozhodlo plánovanou exkurzi do včelařského učiliště v Nasavrkách přesunout na jarní měsíce roku 2017.

 

 Martina Zachariášová