Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás, takto v předstihu, pozvala na zářijovou schůzi. Konat se bude ve Scholarestu v Lysé n/L. v sobotu dne 16.9.2017, od 8h (vstup z ulice Veleslavínova).

Po schůzi bude následovat další z přednášek na Vámi zvolené téma: "Včelí produkty a apiterapie", přednášet bude Mgr. Marian Solčanský, učitel včelařství http://vcelarstvi-solcansky.webnode.cz/ 

Plánovaný čas přednášky: 10-12h.

POZOR: přednáška byla pro nemoc lektora zrušena!!

Hlavní program schůze:dotace 1.D + podzimní přeléčení včelstev proti varroáze.

Všichni členové, kteří chtějí uplatnit nárok na dotaci 1.D (zazimovaná včelstva), odevzdají v termínu do 16.9.2017 svému důvěrníkovi tyto 3 dokumenty:

  1. vyplněnou žádost o dotaci 1.D - bez vyplněného čísla parcelního u stanoviště nelze žádat o dotaci !!
  2. registrační list z Hradišťka - přijde Vám v průběhu července 2x poštou - zkontrolujte, upravte počet včelstev k 1.9.2017 a podepište!!! Přesto, že to v dopise každoročně uvádí, do Hradištka to posílat sami zpět nemusíte, posíláme to za všechny hromadně a potřebujeme 1x kopii. Důležité pro kontrolu údajů v CIS !!
  3. statistika (kolik vyprodukováno medu, vosku, matek, atd.)

Formuláře 1 a 3 budou na stránkách svazu http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html  nebo ve Včelařství č. 8. Tyto 3 papíry odevzdejte svému důvěrníkovi, který překontroluje všechny náležitosti a na schůzi dne 16.9. odevzdá za celý svůj obvod a za všechny své členy již kompletní !!!

Prosím a žádám tedy důvěrníky o velkou pozornost a kontrolu všech 3. dokumentů a odevzdání do určeného data. Nenechávejte kontrolu a převzetí všech žádostí až na schůzi!! Na neodevzdané žádosti o dotace 1.D do 16.9.2017 nebude brán zřetel !!!

Členy, kteří se rozhodnou o dotaci nežádat, prosím, aby toto sdělili důvěrníkovi. Ušetříte všem následné pátrání. Předem děkuji všem za součinnost. Už je nás opravdu hodně a každá správně odevzdaná žádost s příslušenstvím je velká časová úspora pro zpracovatele žádostí v naší ZO.

Nejpozději na schůzi budou předána léčiva pro podzimní přeléčení včelstev proti varroáze (Varidol FUM, pásky). Důvěrníci, zapisujte prosím, pečlivě, kolik který člen přebírá léčiv, budu to potřebovat k vyúčtování. Děkuji.

Závěrečné zámecké medobraní se bude konat dne 15.7. od rána. V případě trvalejšího deště bude akce odložena na 16.7. Pomocné ruce vítány.

Martina Zachariášová

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit