Výběr z dostupné literatury o včelaření:

  • Veselý,Vladimír a kolektiv. Včelařství. Praha: Brázda, 2013. 272 s. ISBN: 978-80-209-0399-0
  • Šefčík, Jozef. Začínáme včelařit. Praha: Grada, 2014. 96 s. ISBN: 978-80-247-4857-3
  • Holasová, Aneta. Lumír včelaří. Labyrint, 2014. 78 s. ISBN: 978-80-86803-25-8  (velmi vhodné pro děti)