Pro období rojení včel (květen, červen) jsme pro Vás připravili několik rad, jak se zachovat, když se takový včelí roj usadí blízko Vašeho obydlí.

Rojivost je přirozená vlastnost včel. Kromě včel se rojí např. také mravenci. Je to způsob dělení jejich společenstev, způsob rozmnožování. Roj se nejčastěji usadí někde v blízkosti úlu. Většinou na větvi, kmeni stromu, střešním trámu apod. Včely se semknou v chumáč a vytvoří typický rojový hrozen. Ten na místě vydrží několik hodin, leckdy i den či dva. Lidské příbytky je však naštěstí příliš nelákají a roje do domů zalétávají jen zřídka.

Zatímco roj sedí semknutý do hroznu, včely pátračky hledají nové dobré obydlí pro hnízdění. Tam se celý roj přemístí a usadí. Roj se často usadí v dutinách stromů, škvírách ve zdích, starých střechách apod. Rojové včely jsou mimořádně klidné a neútočné, dá se říci, že nejvíce mírné, jak jen nejspíše včely mohou být. Navíc nemají hnízdo, které by bránily.

Jak se správně zachovat? Pokud máte na zahradě roj včel a nevisí vám přímo u dveří, nepanikařte! Není-li člověk silně alergický (bodnutí jej ohrožuje na zdraví či životě) je zcela zbytečné bát se rojících se včel a to ať jsou ještě rozlítané či již semknuté do hroznu. Vyrojené včely mají jiné starosti, než rozdávat žihadla. Počkejte než se roj na daném místě usadí a mezitím můžete kontaktovat nejbližšího včelaře ve vašem okolí, který vám pomůže a poradí. Bojovat proti včelám svépomocí je zbytečné a nebezpečné. Zaútočíte-li na roj třeba koštětem, proudem vody nebo podobně, rychle zjistíte, že i mírná a najedená včela dokáže bolestivě bodnout. Pokud Vám roj nijak nepřekáží, může jej nechat prostě být. Roj sám za pár hodin či dní odletí. Pokud se bojíte, nepřibližujte se k němu a pozorujte jej z povzdálí. Pokud vás zvědavost přemůže, dělejte tak pomalu a rozvážně. Roje neznámého původu se musí likvidovat z důvodu prevence šíření nebezpečných včelích nemocí (žádný strach – nejsou přenosné na člověka!).

V případě likvidace rojů dle sdělení ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ z 3.6.2014 se může jednat o dvě možnosti:

1. jedná se o roj známého původu, tj. je vizuálně potvrzeno, ze kterého včelstva a u kterého chovatele roj vylétl, poté je může včelař sebrat.

2. jedná se o roj neznámého původu, potom je třeba jej zlikvidovat a to buď za pomoci hasičů (pokud je na veřejném prostranství a ohrožuje lidi) nebo firmy, která poskytuje deratizační služby. Včelař nemůže takový roj použít (nebezpečí šíření nákaz) a nikdo mu neuhradí ani náklady vzniklé s likvidací roje. V takovém případě volejte hasiče na telefonní číslo 150 a nebo nové centrální číslo 112, popřípadě nějakého poskytovatele deratizačních služeb ve Vašem okolí.

V žádném případě ČSV, ani jeho organizační složky nemohou poskytovat službu sběru rojů!

Bude-li roj odchytávat včelař, a pokud by došlo k ohrožení na životech a zdraví jiných osob, vystavuje se sám trestnímu řízení. Navíc soudy budou na tohoto včelaře hledět jako na „osobu znalou“, která mohla předpokládat „nebezpečí svého jednání“ a z toho plynoucích následků.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit