Vážení přátelé,

 tímto bych Vás rád pozval na členskou schůzi ZO ČSV Lysá nad Labem. Schůze se bude konat v neděli 16.9.2018 od 9:00 v prostorách Scolarestu v Lysé nad Labem.

 

Program schůze:

- seznámení členské základny s informacemi z aktivu funkcionářů ZO, OO středočeského kraje;

- odevzdání žádostí o národní dotaci 1D

- volná diskuse

 

Předpokládaný konec chůze bude ve 12:00.

Prosím důvěrníky jednotlivých obvodů, aby informovali včelaře o konání schůze a vybrali od členů zkontrolované žádosti, případně plné moci.  Většiny z nás se týká žádost včelaře - fyzická osoba, případně potvzení o umístění včelstev v obvodu jiné ZO a plná moc pro vyzvednutí dotace jiným členem ZO (plná moc není nyní nutná. Plnou moc je nutné doložit až při výplatě dotace v měsíci listopadu).

 

Všechny formuláře pro dotaci jsou v příloze 

 

Hezký den 

Libor Opluštil - jednatel ZO ČSV Lysá nad Labem

 

Soubor ke stažení

Vážení přátelé,

 Výroční členská schůze se bude konat v neděli 18.3.2018 od 9:00 h v prostorách jídelny Scolarest v  Lysé nad Labem.

 

Program:

1. volba návrhové komise pro zpracování usnesení z této VČS

2. zpráva o činnosti v roce 2017 a plán na rok 2018

3. zpráva o hospodaření v roce 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

4. zpráva o průběhu léčení v ZO v uplynulém roce a seznámení s výsledky vyšetření měli

5. diskuse 

6. přijetí nových členů

7. objednání léčiv na rok 2018

8. usnesení z VČS a jeho schválení.

 

ÚČAST NA SCHŮZI JE NUTNÁ 

 

Každý člen je povinen, pokud se nemůže na schůzi sám dostavit !!!!

1. vyplnit a důvěrníkovi odevzdat plnou moc.

2. nahlásit svému důvěrníkovi požadovaná léčiva a příslušný počet kusů. Důvěrník na schůzi léčiva písemně objedná.

 

K dispozici bude káva, čaj a kohoutková voda. Prosíme o příspěvek za kávu a čaj 20,- (první, další zdarma :) 

 

Ing. Libor Opluštil - jednatel ZO ČSV Lysá n/L

724 381 027

Vážení přátelé,

 

zveme vás na schůzi ZO, která proběhne 19.11.2017 v 9h v jídelně Scolarestu, Lysý nad Labem.

Je bezpodmínečně nutné, abyste dodali správně vyplněné a podepsané plné moci v případě neúčasti a sdělili důvěrníkovi, kdo výplatu převezme.

 

Program:

1. výplata dotace 1.D.,

2. platba odebraných léčiv za rok 2017 a příspěvků pro ČSV na rok 2018, vydání štítků a kelímků pro sběr měli,

3. naplánování termínů léčení aerosolem v prosinci 2017 v jednotlivých obvodech, stanovení obsluh vyvíječů,

4. pokyny pro sběr zimní měli v lednu 2017, vyšetření moru včelího plodu,

5. noví členové v roce 2017,

6. diskuse.

Okresní orgaizace ČSV NYMBURK pořádá přednášku APITERAPIE, využití včelých produktů.

přednáší Ing. Zdeněk Kulhánek

Přednáška se koná v pátek 23. února 2018 v 17:00 hodin v aule Střední zemědělské školy, Boučkova 355, Poděbrady.

Apiterapie - Poděbrady 2018.pdf

 

Upozorňujeme, že přednáška p. Solčanského byla ze zdravotních důvodů zrušena!