Vážení,

za výbor našeho včelařského spolku Vás srdečně zvu na členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 23.11.2019 od 9.30 hodin v jídelně Scolarest na ZŠ Komenského, vstup z ulice Veleslavínova, Lysá nad Labem s tímto programem:

1. výplata dotace 1.D.,

2. platba odebraných léčiv za rok 2019 a příspěvků pro ČSV na rok 2020, vydání štítků a kelímků pro sběr měli,

3. rozpis termínů léčení aerosolem v prosinci 2019 v jednotlivých obvodech, stanovení obsluh vyvíječů,

4. pokyny pro sběr zimní měli v lednu 2020, vyšetření moru včelího plodu,

5. akce k výročí v roce 2020 - 120 let od založení včelařského spolku v Lysé nad Labem,

6. noví členové v roce 2019,

7. diskuse.

 

Upozorňuji, že jako každý rok, je v případě nepřítomnosti člena na této schůzi, NUTNO někoho, kdo na schůzi bude, po domluvě pověřit plnou mocí k vyzvednutí dotace 1.D !!! Jinak dotaci vyplatit nelze! Platný formulář plné moci pro letošní rok je v příloze. Vyplňte pečlivě, hlavně podpisy !!!

 Co se týká letošních podzimních zvýšených úhynů napříč republikou, upozorňuji, že při počtu uhynulých včelstev na stanovišti 25% a více, je povinností včelaře nahlásit tuto skutečnost na veterinu. Kontakt v tomto týdnu prověřím a bude uveden na našich stránkách. Podle dostupných informací počet včelstev, který jsme uváděli k 1.9., jako podklad pro výpočet dotace 1.d, tuto situaci neovlivňuje, protože tato včelstva uhynula až po 1.9. a byla tudíž předtím zakrmena a v letošní sezóně opylovala. Čímž je hlavní smysl dotace 1.d naplněn.

Za výbor Martina Zachariášová

Vážení přátelé,

 základní organizace Městec Králové v tomto roce slaví 120 let založení spolku.

 U této příležitosti pořádá dvoudenní výstavu "VÝSTAVU VČELAŘSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘSTVÍ" v  Městci Králové.

Výstava se koná v kulturním domě "Na staré poště"  28. - 29. 9. 2019 od 10:00 do 17:00 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.

 

Vážení přátelé,
 
Výroční členská schůze se bude konat v neděli 17.3.2019 od 9:30 h v prostorách jídelny Scolarest v  Lysé nad Labem.
 
Program:
1. volba návrhové komise pro zpracování usnesení z této VČS
2. zpráva o činnosti v roce 2018 a plán na rok 2019
3. zpráva o hospodaření v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
4. zpráva o průběhu léčení v ZO v uplynulém roce a seznámení s výsledky vyšetření měli
5. diskuse
6. přijetí nových členů
7. objednání léčiv na rok 2019
8. usnesení z VČS a jeho schválení.
 
ÚČAST NA SCHŮZI JE NUTNÁ
 
Každý člen je povinen, pokud se nemůže na schůzi sám dostavit !!!!
1. vyplnit a důvěrníkovi odevzdat plnou moc.  STAZENI
2. nahlásit svému důvěrníkovi požadovaná léčiva a příslušný počet kusů. Důvěrník na schůzi léčiva písemně objedná.


 
K dispozici bude malé občerstvení (tj. káva, čaj ...)

 

Ing. Libor Opluštil - jednatel ZO ČSV Lysá n/L

Vážené včelařky, vážení včelaři,

 

tímto bych Vás ráda pozvala na členskou schůzi ZO ČSV Lysá nad Labem, která se bude konat v sobotu 14.9.2018 od 9:30h v prostorách Scolarestu u ZŠ J.A.Komenského v Lysé nad Labem.

Do té doby odevzdejte svým důvěrníkům žádosti o dotace 1.D, je nás hodně, na schůzi při jednotlivém odevzdávání je pak zmatek.

Nežádáte-li o dotace, dejte to vědět svému důvěrníkovi a předejte mu registrační list z Hradišťka. 

Pokud již teď víte, že budete mít v listopadu problém s převzetím finanční částky za dotace, např. dlouhodobý pobyt v zahraničí... atd., vyplňte si a odevzdejte zároveň plnou moc k převzetí částky.

http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/plna-moc-dotace-1-d-2019.pdf

 

Všichni členové, kteří chtějí uplatnit nárok na dotaci 1.D (zazimovaná včelstva), odevzdají před schůzí svému důvěrníkovi tyto 3 dokumenty:

 

1. vyplněnou žádost o dotaci 1.D - bez vyplněného čísla parcelního u stanoviště nelze !! Na žádosti zaškrtněte možnost výplaty v hotovosti.

2. registrační list z Hradišťka - v létě přišel všem emailem nebo poštou - zkontrolujte, upravte počet včelstev k 1.9.2019 a podepište!!!  Do Hradištka posíláme za všechny hromadně (povinnost ZO) a potřebujeme od všech kopii. 

3. statistika (kolik vyprodukováno medu, vosku, matek, atd.)

 

Formuláře 1 a 3 budou na stránkách svazu http://www.vcelarstvi.cz/formulare/ nebo ve Včelařství č. 8. 

Předem děkuji za součinnost důvěrníkům, kteří žádosti a náležitosti při přebírání zkontrolují.

 

Na neodevzdané žádosti o dotace 1.D nebude brán zřetel !!! 

 

Program schůze:

- dotace 1.D

- podzimní přeléčení, projednání termínů aerosolace 12/2019

- návrhy na akce v příštím roce u příležitosti  120. výročí založení včelařského spolku v Lysé nad Labem

- diskuse

 

Nejpozději na schůzi budou předána léčiva pro podzimní přeléčení včelstev proti varroáze (Varidol FUM, pásky). 

 

Děkuji za pozornost, 

Hezký den, M. Zachariášová

www.vcelari-lysa.cz

Zveme vás na přednášku

"Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné", která proběhne v pátek 29. března 2019 v 17:00 hodin v aule Střední zemědělské školy, Boučkova 355, Poděbrady

Přednáší Mgr. Marian Solčanský.

Pořádá: Okresní organizace ČSV NYMBURK

Pozvánka ke stažení