Česká společnost rostlinolékařská, z.s. – pobočka Praha (akreditovaná MZe pro potřeby opatření Předávání znalostí a informací Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, Čj. 19568/2016-MZe -17013) Výzkumný ústav včelařský Katedra ochrany rostlin ČZU Praha

pořádají odborný seminář Úloha včel v současné rostlinné výrobě

 

Program:

Vystoupení předsedkyně Českého svazu včelařů

Mgr. Jarmila Machová

 

Legislativní požadavky na ochranu včel v souvislosti s používáním přípravků na ochranu rostlin 

Ing. Andrea Blažková – ÚKZÚZ Brno

 

Veterinární problematika včel 

MVDr. Leoš Čeleda, CSc. – Státní veterinární správa

 

Přehled aplikací pesticidů v období květu řepky a slunečnice Vliv moderních odrůd řepky a slunečnice na návštěvnost včelami Ovlivnění chování včel pesticidy

Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Martina Volková - Katedra ochrany rostlin, ČZU Praha

 

přestávka

 

Nový přístup pro přesné prokazování subletálního vlivu cizorodých látek na včely

RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. - Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin, VÚRV Praha Ruzyně

 

Prevence otrav včel pesticidy a jejich praktické řešení

Ing. Dalibor Titěra, CSc.,Ing. Hana Vinšová, Ph.D. - Výzkumný ústav včelařský

Příležitosti ke včelí pastvě na orné půdě (nektarodárné biopásy a meziplodiny)

Ing. Anna Šrámková - Katedra ochrany rostlin, ČZU Praha

 

Kočování včelstev – administrativní a technické náležitosti

Ing. Dalibor Titěra, CSc.,Ing. Hana Vinšová, Ph.D. - Výzkumný ústav včelařský

 

Termín konání: 10.4. 2017

Místo konání: Aula Výzkumného ústavu rostlinné výroby Ruzyně, Drnovská 507/73, Praha 6

Prezence účastníků od 8:00 hod. Zahájení přednášek od 9:00 hod.

Předpokládané ukončení ve 14:00 hod.

Vložné 700, - Kč, včetně občerstvení.

 

Organizační pokyny: Přihlášky zasílejte do 4.dubna 2017 elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou na adresu: Jitka Markytánová, Kamhajek 36, Křečhoř, 280 02 Kolín. V přihlášce uveďte prosím název semináře, jméno a příjmení přihlášeného, adresu přihlášeného nebo název a adresu firmy, která ho na seminář vysílá, telefon, e-mail. Vložné bude vybíráno v hotovosti při prezenci a účastníci (příp. jejich zaměstnavatelé) obdrží doklad o úhradě vložného. Pokud chcete vložné uhradit převodem na účet, sdělte prosím tento požadavek na již uvedený mail (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a bude Vám zasláno číslo účtu a variabilní symbol. Úhrada převodem na účet musí být provedena do 5. dubna 2017.

www.rostlinolekari.cz

 

Přihláška ke stažení: Podrobna_pozvanka_s prihlaskou.docx

 

Vážení přátelé,

posílám pozvánku na Výroční členskou schůzi naší základní organizace, která se bude konat v sobotu, dne 11.3.2017 od 8,30 h v prostorách jídelny Scolarest v Lysé nad Labem, vstup z ulice Veleslavínova.

Po skončení schůze bude po krátké přestávce, od 10h přednáška na další, Vámi zvolené téma - Chov včelích matek / šlechtitelská práce v chovu včel, s učitelem včelařství Augustinem Uváčikem, DiS. http://www.vcelyonline.cz. Ukončení přednášky ve 12h. Drobné občerstvení zajištěno.

V průběhu schůze si písemně objednáme léčiva.

Každý člen je povinen, pokud se nemůže na schůzi dostavit !!!!

  • vyplnit a důvěrníkovi odevzdat plnou moc k objednání léčiv (vzor v příloze - pokud jste ji důvěrníkovi dali již dříve, nemusíte znovu).
  • nahlásit svému důvěrníkovi požadovaná léčiva a příslušný počet kusů.

 

Důvěrníci na schůzi léčiva písemně objednají.

Ohledně léčiv, která bude letos možno objednat přes naší ZO, bude informovat náš zdravotní a nákazový referent, př. Miloš Freiberg.

Předběžné info zde http://www.beedol.cz/wp-content/uploads/2015/01/Ceník-léčiva-CZ-2017.pdf 

Připomínám povinnost každého včelaře nahlásit na příslušný městský úřad, odbor životního prostředí, stanoviště včelstev do 28.2.

Program schůze:

  • 1. volba návrhové komise pro zpracování usnesení z této VČS
  • 2. zpráva o činnosti v roce 2016 a plán na rok 2017
  • 3. zpráva o hospodaření v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
  • 4. zpráva o průběhu léčení v ZO v uplynulém roce a seznámení s výsledky vyšetření měli
  • 5. diskuse
  • 6. přijetí nových členů 7. usnesení z VČS a jeho schválení.

Martina Zachariášová

 

Plná moc ke stažení

Okresní organizace ČSV NYMBURK pořádá přednášku RACIONALIZACE CHOVU VČEL


přednáší Ing. Dalibor Titěra, CSc.


pátek 17. února 2017 v 17:00 hodin v aule Střední zemědělské školy, Boučkova 355, 290 01 Poděbrady

 

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční, a tento rok poprvé mezinárodní, IX. Včelařskou akademii a IV. regionální výstavu včelařských potřeb, které proběhnou ve Zlíně 1. 4. 2017 od 8:00.

V rámci akademie budou přednášky odborníků ze Slovenska, České republiky a Rakouska nejen pro včelaře, ale i zájemce o včelaření z řad veřejnosti.

Na výstave si bude možno zakoupit různé včelařské potřeby a odbornou literaturu.

Přihlášku na akademii, program a bližší informace najdete na stránce: http://www.csvoozlin.cz 

 

Na Vaši účast se těší organizátoři akce.

 

 

Dne 22.10.2016, v sobotu, Vás zveme na přednášku Ošetřování včelstev během včelařského roku  do prvního patra restaurace GURMÁN v Lysé nad Labem (náměstí B. Hrozného č.p. 183/9) www.gastrogurman.cz

Začátek: v 9.00h

Přednášející: Pavel Štoncner, učitel včelařství - www.vcelarstvi-krnany.cz  a www.ivcelarium.cz