Ochranné pásmo včelího moru je vyhlášeno ve Vyžlovce (Praha východ) a v Týnci nad Labem (Kolín).

Platí zákaz pořizovat z ochranného pásma oddělky, matky, včelstva.

 

Veterinární nařízení: >http://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/stredocesky-kraj/

 Mapa: http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/

Výroční členská schůze se bude konat dne 19.3.2016 od 9,30 h v prostorách jídelny Scolarest v  Lysé nad Labem.

 

Program:

1. volba návrhové komise pro zpracování usnesení z této VČS

2. zpráva o činnosti v roce 2015 a plán na rok 2016

3. zpráva o hospodaření v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

4. zpráva o průběhu léčení v ZO v uplynulém roce a seznámení s výsledky vyšetření měli

5. diskuse 

6. přijetí nových členů

7. usnesení z VČS a jeho schválení.

 

Důležité, čtěte dále:

 

- objednávka léčiv na rok 2016 - 

 

Každý člen je povinen, pokud se nemůže na schůzi sám dostavit !!!!

1. vyplnit a důvěrníkovi odevzdat plnou moc.

2. nahlásit svému důvěrníkovi požadovaná léčiva a příslušný počet kusů. Důvěrník na schůzi léčiva písemně objedná.

 

POZOR, pokud bude zájem, budeme objednávat tato NOVÁ LÉČIVA: 

1. FORMIDOL 81 g proužky do úlu - http://www.beedol.cz/wp-content/uploads/2012/03/PI_Formidol_81_2015.pdf 

cena dotovaná - http://www.beedol.cz/wp-content/uploads/2015/01/cenik-leciva-CZ-20154.pdf

 2. THYMOVAR - více na www.thymovar.cz, cena: http://www.ivcelarstvi.cz/thymovar-prouzky-2-x-5-ks-P1482/

 

Dále: Přímo na schůzi bude možné proti podpisu získat FORMIDOL 40 pro jarní ošetření z loňských zásob ZO. Vyúčtování na konci roku.

 Včelaři, kteří měli nadlimitní počet roztočů na stanoviště (3 roztoči a více) již byli kontaktováni a vyzvedli nebo vyzvednou si léčivo k předjarnímu ošetření u př. Féra. Pokud jste nebyli kontaktováni, Vaše měl byla v pořádku. Zatím nemáme zprávy o nutnosti plošného ošetření.

 

Účast na schůzi je žádoucí až nutná.

Doba trvání cca 2 hodiny. 

Vážení přátelé,

posílám pozvánku na řádnou členskou schůzi včelařů ZO ČSV v Lysé nad Labem, která se koná v restauraci "U Bílé Labutě" v salónku.

Schůze se bude konat v sobotu 21.11.2015 v 9.30 hod.

Program:

  • Informace o činnosti ZO od poslední členské schůze;
  • stanovení termínu léčení aerosolem, stanovení obsluh pro jednotlivé obvody, výdej léčiv pro podzimní ošetření včelstev (M1AER);
  • výplata dotace 1.D, platba léčiv a příspěvků na rok 2016;
  • pokyny pro sběr zimní měly v příštím roce, vydání štítků/kelímku pro sběr měly;
  • přijetí nových členů do ZO;
  • diskuse.

Důležité. Ti z Vás, kteří podali žádost o dotaci 1D a nemohou se zúčastnit schůze, musí dodat plnou moc. Peníze z dotace lze vydat pouze do vlastních rukou žadatele nebo proti plné moci. Nevyzvednuté peníze je nutné vrátit!!!

Prosím, úsekové důvěrníky, aby jako obvykle informovali své členy ve svém obvodě!

Děkuji

S pozdravem

Libor Opluštil - jednatel ZO

Středočeský kraj vyhlásil dotaci 10.000,- pro začínající včelaře.

 

Více informací na stránkách Středočeského kraje

 

 

Přátelé,

připomínáme, že schůze začíná 12.9.2015 v 8:30 v jídelně Scolarest, a vchod je z ulice Veleslavínovy!

Připomínáme, abyste důvěrníkům předali žádosti o dotace, výkaz z Hradišťka a podklady pro statistický výkaz.

 

Vše ke stažení: http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html