Včely nezištně zajišťují třetinu potravních zdrojů a většinu vitamínů v naší potravě, udržují rozmanitost rostlinných druhů a tím krásu přírody, kterou obdivujeme. Pochutnáváme si na medu a stále více využíváme léčebné účinky všech včelích produktů. A co za to včelám dáváme? Lány polí, které chemicky zbavujeme kvetoucích rostlin – nazýváme je plevely, a další pesticidové pasti intenzivního zemědělství. Sekáme trávníky, lemy polí, remízky dříve, než mohou rozkvést. Kácíme aleje nektarodárných a pylodárných stromů a přemýšlíme o likvidaci veškerých akátů (jak absurdní v globalizovaném světě).

Značná část České republiky v posledních letech trpí nedostatkem vláhy, zejména v letních měsících. Po odkvětu řepky a ovocných stromů včely na mnoha místech hladovějí. Jejich vitalitu snižuje nedostatečná výživa. Zhoršuje se jejich zdravotní stav a zvyšují se i úhyny včelstev. Pojďme jim pomoci! Budou-li mít včely lepší výživu, budou mít také lepší kondici a imunitu. Jsme země chatařů, chalupářů, zahrádkářů, v našich obcích je řada parků, květinových záhonů, nevyužitých úhorů.

Každý, kdo disponuje kouskem volné půdy, ji může osít směsí květin pro včely, které rozkvétají v časném létě a kvetou postupně až do prvních mrazů. Stačí docela malý záhon, když jich budou po celé republice statisíce. Proto náš spolek opatřil kvalitní květinové směsi, které z velkého balení rozvažujeme do malých sáčků pro osetí 10 - 20 m² záhonu. Jaro, doba setí se blíží.

Pošlete prosím dál Jestliže můžete, dávejte prosím tuto informaci dál, pošlete ji každému, kdo by mohl osít kus volné půdy. Doufáme a věříme, že od léta do podzimu rozkvete mnoho záhonů na pomoc našim včelám a přírodě.

Bližší informace ke květinovým směsím najdete na www.majabee.cz

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás pozvala na zářijovou schůzi. Konat se bude opět ve Scholarestu v Lysé n/L. v sobotu dne 17.9.2016, od 9h.

Hlavní program:

dotace 1.D + podzimní přeléčení včelstev proti varroáze.

Všichni členové, kteří chtějí uplatnit nárok na dotaci 1.D, odevzdají v termínu do 15.9.2016 svému důvěrníkovi tyto 3 dokumenty:

1. kompletně vyplněnou žádost o dotaci 1.D - bez vyplněného čísla parcelního u stanoviště nelze žádat o dotaci !!

2. registrační list z Hradišťka - přijde Vám začátkem července poštou - zkontrolujte, upravte počet včelstev k 1.9.2016 a podepište - můžete, ale nemusíte zaslat zpět do Hradištka, ale určitě je nutné odevzdat kopii nám !!! My pak vše hromadně odesíláme za celou organizaci, aby data seděla tam i u nás !!

3. statistika (kolik vyprodukováno medu, vosku,matek, atd.)

Formuláře 1 a 3 budou na stránkách svazu http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html nebo ve Včelařství č. 8. Tyto 3 papíry odevzdejte do 15.9.2016 svému důvěrníkovi, který překontroluje všechny náležitosti a na schůzi dne 17.9. odevzdá za celý svůj obvod a za všechny své členy již kompletní !!!

Prosím a žádám tedy důvěrníky o velkou pozornost a kontrolu všech 3. dokumentů a odevzdání do určeného data. Nenechávejte kontrolu a převzetí žádostí až na schůzi !!

Na pozdě dodané žádosti o dotace 1.D nelze brát zřetel !!!

Na schůzi budou předána léčiva pro podzimní přeléčení včelstev proti varroáze (Varidol FUM, pásky).

Důvěrníci, zapisujte prosím, pečlivě, kolik který člen přebírá léčiv, budu to potřebovat k vyúčtování. 

 

Na výborové schůzi naší ZO dne 29.6.2016 se rozhodlo plánovanou exkurzi do včelařského učiliště v Nasavrkách přesunout na jarní měsíce roku 2017.

 

 Martina Zachariášová

Vážení,

srdečně Vás zvu na členskou schůzi základní organizace ČSV Lysá nad Labem, která se bude konat - POZOR - v neděli 20.11.2016 od 9.00 hodin v jídelně Scolarest při ZŠ Komenského, vstup z ulice Veleslavínova, Lysá nad Labem

s tímto programem:

1. výplata dotace 1.D.,

2. platba odebraných léčiv za rok 2016 a příspěvků pro ČSV na rok 2017, vydání štítků a kelímků pro sběr měli,

3. naplánování termínů léčení aerosolem v prosinci 2016 v jednotlivých obvodech, stanovení obsluh vyvíječů,

4. pokyny pro sběr zimní měli v lednu 2017, vyšetření moru včelího plodu,

5. noví členové v roce 2016,

6. diskuse.

 

Upozorňuji, že jako každý rok, je v případě nepřítomnosti člena na této schůzi, NUTNO někoho, kdo na schůzi bude, po domluvě pověřit plnou mocí k vyzvednutí dotace 1.D !!! Jinak dotaci vyplatit nelze! Platný formulář plné moci pro letošní rok je v příloze. Vyplňte pečlivě, hlavně podpisy !!! Individuální domlouvání pozdějšího převzetí dotace u mne doma není z časových důvodů přijatelné.

Děkuji za pochopení. Členové, prosím, nahlašte svým důvěrníkům, jestli na schůzi dorazíte, případně koho pověříte plnou mocí.

 

PLNÁ moc ke stažení zde

M.Zachariášová

 

Včelaři dostanou v následujících třech letech 232 milionů korun na dotacích. To je přibližně o pětinu více než doposud.Více v článku:

http://byznys.ihned.cz/c1-65370160-vcelari-v-pristich-letech-dostanou-vice-penez-je-to-dalsi-kriveni-trhu-rikaji-velci-chovatele